...در حال انتقال

بارهای الکتریکی خودرو

بارهای الکتریکی خودرو

.

بارهای الکتریکی خودرو

.

بارهای الکتریکی ( مصرف کننده های برقی ) در خودروهای قدیم و جدید

.

.

در سال های گذشته به دلیل استفاده روز افزون از تجهیزات الکتریکی در خودروها، تعداد و مقدار بارهای الکتریکی در خودروها، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

.

در خودروهای قدیمی، فقط استارتر، سیستم جرقه زنی و سیستم روشنایی به عنوان مصرف کننده های اصلی بارهای الکتریکی باتری بودند.

.

در خودروهای جدید، استفاده از سیستم های جرقه زنی با کنترل الکتریکی، سیستم های سوخت پاشی انژکتوری، سیستم های رفاهی و ایمنی بسیار موسوم گردیده است.

.

استفاده از این تجهیزات باعث افزایش قابل ملاحظه ای در مصرف الکتریکی خودرو شده که نتیجه آن نیاز به آلترناتور ( دینام ) قوی و باتری مناسب برای خودروهای امروزی شده به طوری که امروزه باتری را به عنوان قلب خودرو دانسته و تولید کننده های برتر دنیا هر قلبی را برای خودروی تولیدی خود مناسب نمی دانند!

در بحث شرکت کنید