...در حال انتقال

برنا

borna

از باتری های با سابقه ایرانی میباشد که دارای 1 سال گارانتی تعویض میباشد.

این کارخانه باتری های خود را در آمپر های 50 – 55 – 60 – 66 – 70 – 74 – 88 – 120 – 150 – 170 – 180 – 200 و در دو نوع اسید شارژ و سیلد تولید میکند.

در بحث شرکت کنید