جستجو باتری بر طبق نوع خودرو

شرایط و راهنمایی جستجو باتری بر طبق نوع خودرو

 

جستجو باتری بر طبق نوع خودرو

۱- برای نشان دادن باتری های مورد نیاز برای کلیه خودروهای خارجی و ایرانی که با یک نام در سالهای مختلف تولید شده اند (با وجود تغییرات ظاهری فراوان) در صورت یکسان بودن باتری تنها یک پست و یک عکس نمونه از تولید یک سال قرار داده شده است و در صورتی که باتری های مورد نیاز خودروهای ذکر شده مختلف باشد پست های جداگانه قرار داده خواهد شد؛ پس صرفا به عکس های پست ها توجه نکنید بلکه نام خاص خودرو بدون در نظر گرفتن سال تولید آن را در نظر بگیرید.

۲- منظور از ذکر بازه ای از اعداد در قسمت آمپر یعنی آمپر باتری انتخابی شما باید در این بازه باشد که این بازه با توجه به ۳ مشخصه زیر تعیین شده است:

  • – میزان نیاز برقی خودرو
  • – فضای موجود برای باتری در خودرو جهت قرارگیری ایمن باتری
  • – محل قرارگیری ترمینال های باتری

۳- اگر به خودرو خود سیستم برقی پر مصرف مثل باند های خیلی قوی اضافه کرده اید بالاترین آمپر پیشنهادی را انتخاب کنید و اگر به فابریک خودرو خود هیچ سیستم برقی اضافه نکرده اید پایین ترین آمپر را انتخاب کنید.

برای توضیح بیشتر اینجا کلیک کنید.

۴- برای هر خودرو، مجموعه نوین باتری یک پیشنهاد قرار داده که مارک خاصی را شامل نمیشود بلکه مشخصات را ذکر مینماید که این نتیجه تجربیات چند ساله مجموعه نوین باتری است.

۵- اگر شرکت تولیدی خودرو خود را نمیدانید در قسمت جستجو بالای صفحه مدل خودروی خود را جستجو کنید.

۶- در صورتی که خودرو مورد نظر شما در قسمت پایین موجود نمیباشد لطفا از طریق این فرم نام خودرو مورد نظر خود را به ما اطلاع دهید.

نوع جستجو مورد نظر خودتان را انتخاب نمایید:

.

تمامی خودرو های تحت پوشش

.

ویژه:                             خودرو های تحت پوشش به تفکیک شرکت سازنده