...در حال انتقال

انواع باتری :

 

باتری های ایرانی

 

باتری های خارجی