...در حال انتقال

خدمات عمومی نوین باتری

.

خدمات عمومی برای تمامی خریداران به مدت ۲۰ ماه رایگان میباشد که شامل:

۱- تست کامل برق خودرو

۲- تنظیم الکترولیت

۳- تعویض برخی قطعات مثل بست باتری

۴- شارژ باتری در صورت نیاز

 

این خدمات فقط در ازای تسلیم فاکتور با مهر مجموعه برای خریدار انجام میشود.

در بحث شرکت کنید