...در حال انتقال

نگهداری باتری

شرایط نگهداری باتری

.

باتری و نگهداری آن

.

در مطلب « باتری و انواع آن » دو نوع مختلف باتری ذکر شد.

.

نگهداری باتری

.

همانطور که مشخص است نوع باتری های سیلد یا بدون نیاز به نگهداری، نیازمند هیچ نگهداری و بازدیدی نیستند اما باتری های معمولی یا اسید شارژ، نیازمند بازدید و نگهداری می باشند که متاسفانه برخی دارندگان این نوع باتری ها، نگهداری لازم از باتری را نکرده و در نتیجه هم باتری خراب شده و هم گارانتی آن باطل می گردد.

.

نشانه باتری های اسید شارژ ۶ درب روی باتری است به سادگی قابل بازکردن است. نگهداری باتری یعنی بازدید منظم باتری و نگاه داشتن سطح الکترولیت روی خط MAX باتری.

.

همیشه در صورت کسر الکترولیت فقط آب مقطر استاندارد داخل باتری بریزید و هرگز از اسید استفاده نکنید زیرا این امر سبب افزایش غلظت الکترولیت و صدمه وارد کردن به صفحات باتری می شود.

.

سطح الکترولیت نباید از خط LOW روی باتری پایین تر و یا از خط MAX روی باتری بالاتر رود.

.

در هوای گرم تابستان بازدید باید ماهی یکبار و در هوای سرد زمستان بازدید باید ۲ ماهی یکبار باشد.

.

در صورتی که باتری زیاد الکترولیت کسر می کند حتما دینام و باتری خودرو خود را برای تست به مراکز سرویس برق خودرو ببرید.

.

در هنگام پر کردن باتری با آب مقطر حتما از عینک و دستکش پلاستیکی استفاده کنید.

.

شرایط عمومی نگهداری باتری خودرو

۱- برای جلوگیری از آسیب به صفحات باتری و کاهش عمر مفید آن از استارت زدن های متوالی و طولانی و نیز شارژ و دشارژ سریع باتری خودداری نمایید.

۲-  در زمان تعویض روغن، اتصالات باتری را بررسی و از محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

۳- هر شش ماه یکبار سیستم برق خودرو (استارت، دینام و سیم کشی داخلی) را بررسی و عیوب احتمالی را برطرف نمایید.

۴- در زمانی که به مدت طولانی از خودرو استفاده نمی نمایید باتری را از خودرو باز نموده و یا بست باتری را جدا کنید.

۵- هیچگاه باتری خودرو را بیش از حد مجاز شارژ ننمایید.

۶- جهت بستن و محکم کردن بست های باتری از آچار مخصوص استفاده کنید و از ضربه زدن به باتری جداً خودداری نمایید.

۷- در بررسی سطح الکترولیت، توجه داشته باشید که میزان الکترولیت میبایست حدود بیست میلیمتر روی سطح صفحات باشد.

۸- باتری را در معرض نور مستقیم خورشید یا گرمای زیاد قرار ندهید.

۹- در مناطق گرمسیری و در هوای گرم یا در صورت استفاده زیاد از خودرو (مانند تاکسی) احتمال کاهش سطح الکترولیت بدلیل تبخیر، زیاد است.

با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خودرو، لازم است هر یک الی دو ماه سطح الکترولیت باتری بررسی شود و در صورت کاهش به میزان مناسب آب مقطر اضافه گردد. سطح الکترولیت حدود بیست میلیمتر روی سطح صفحات باتری (خط MAX) باشد. در شرایط عادی اقلیمی و استفاده شخصی از خودرو، کافیست فقط در هر بار تعویض روغن، سطح الکترولیت را بررسی نمایید.

۱۰- از اضافه نمودن مواد افزودنی مختلف (مثل قرص باتری و …) خودداری نمایید.

۱۱- از ایجاد اتصال کوتاه بین قطب های مثبت و منفی باتری جداً خودداری فرمایید، زیرا ممکن است موجب انفجار یا صدمات جدی به باتری و خودرو گردد.

در بحث شرکت کنید