...در حال انتقال

مقاومت داخلی باتری
مقاومت داخلی باتریReviewed by MAMir on Feb 20Rating: 5.0مقاومت داخلی باتریمقاومت داخلی Ri یک صفحه برابر مقدار هر مقاومت مستقل می باشد که شامل Ri1 مقاومت کنتاکت مابین الکترودها و الکترولیت ( مقاومت پولاریزه ) و همچنین مقاومت Ri2 الکترودها ( صفحات با جداکننده ها ) به جریان الکترون ها و نیز Ri3 مقاومت الکترولیت به جریان یون ها می باشد. هنگامی که صفحات به صورت سری به یکدیگر متصل می شوند مقاومت های هر صفحه Ri4می باشد که بایستی به محاسبات اضافه شود.

مقاومت داخلی باتری چیست؟

.

 

مقاومت داخلی باتری

.

مقاومت داخلی Ri یک صفحه برابر مقدار هر مقاومت مستقل می باشد که شامل Ri1 مقاومت کنتاکت مابین الکترودها و الکترولیت ( مقاومت پولاریزه ) و همچنین مقاومت Ri2 الکترودها ( صفحات با جداکننده ها ) به جریان الکترون ها و نیز Ri3 مقاومت الکترولیت به جریان یون ها می باشد.

.

هنگامی که صفحات به صورت سری به یکدیگر متصل می شوند مقاومت های هر صفحه Ri4می باشد که بایستی به محاسبات اضافه شود.

.

در نتیجه خواهیم داشت:

Ri = Ri1 + Ri2 + Ri3 + Ri4

.

هرچه تعداد صفحات افزایش یابد ( و بالطبع مقدار مساحت سطوح آنها )، مقدار مقاومت داخلی صفحات کاهش می یابد.

.

به عبارت دیگر، هرچه ظرفیت آمپر ساعت (AH) افزایش یابد، مقاومت داخلی کاهش می یابد ( با فرض ضخامت یکسان صفحات )، همچنین هرچه باتری بیشتر دشارژ شود و در درجه حرارت پایین ( اسید سولفوریک دارای ویسکوزیته بیشتر می شود ) مقاومت داخلی افزایش می یابد.

.

مقاومت داخلی Ri یک باتری 12 ولت شامل مقاومت داخلی تک تک صفحات و مقاومت های المنت های داخلی متصل به یکدیگر می باشد.

.

برای یک باتری کاملا شارژ شده با ظرفیت 50 آمپر ساعت (50 AH) در دمای 20 درجه سانتی گراد، Ri برابر 5 الی 10 میلی اهم (mΩ) می باشد و در شرایط 50% شارژ و دمای 25- درجه سانتی گراد تا 25 میلی اهم افزایش می یابد.

در بحث شرکت کنید