...در حال انتقال

نگه داری باتری

نگهداری باتری در انبار

.

 

نگه داری باتری

.

این مطلب کوتاه می تواند برای مصرف کنندگانی که برای مدتی نمی توانند از خودرو استفاده کنند، مفید باشد.

.

فرض کنید برای یک سفر خودرو شما برای مدتی استفاده نمی شود، حال چکار کنیم تا تاثیرات منفی روی باتری را به حداقل برسانیم؟

.

در ابتدا باتری را از جریان برق خودرو خارج کنید. برای این کار کافیست کابل منفی (بدنه) را از باتری جدا کنید.

.

توجه داشته باشید که باتری در مکانی باشد که دمای زیر صفر و بالای ۴۰ درجه سانتی گراد نداشته باشد.

.

مدت زمان خواب باتری حائض اهمیت است.

.

.

زمان نگهداری باتری در انبار برای باتری های نو به شرح زیر است:

.

باتری پر نشده : بدون محدودیت زمان نگهداری

.

باتری پرشده اسید شارژ (معمولی) : ۳ الی ۶ ماه

.

باتری پرشده سیلد (بدون نیاز به نگهداری) : ۱۸ ماه

.

.

حال با توجه به اینکه باتری خودرو شما نو نیست تاریخ نگهداری کاهش می یابد.

.

اگر مدت خواب باتری شما بیش از مدت های بالاست در زمان استفاده از باتری هرگز خودرو را روشن نکنید بلکه باتری را باز کرده به مکان های سرویس برق خودرو ببرید تا باتری را با دستگاه شارژر به طور کامل شارژ کنند سپس اقدام به نصب باتری برروی خودرو بنمایید.

در بحث شرکت کنید