...در حال انتقال

نگهداری باتری

شرایط نگهداری باتری

.

باتری و نگهداری آن

.

در مطلب « باتری و انواع آن » دو نوع مختلف باتری ذکر شد.

.

نگهداری باتری

.

همانطور که مشخص است نوع باتری های سیلد یا بدون نیاز به نگهداری، نیازمند هیچ نگهداری و بازدیدی نیستند اما باتری های معمولی یا اسید شارژ، نیازمند بازدید و نگهداری می باشند که متاسفانه برخی دارندگان این نوع باتری ها، نگهداری لازم از باتری را نکرده و در نتیجه هم باتری خراب شده و هم گارانتی آن باطل می گردد.

.

نشانه باتری های اسید شارژ 6 درب روی باتری است به سادگی قابل بازکردن است. نگهداری باتری یعنی بازدید منظم باتری و نگاه داشتن سطح الکترولیت روی خط MAX باتری.

.

همیشه در صورت کسر الکترولیت فقط آب مقطر استاندارد داخل باتری بریزید و هرگز از اسید استفاده نکنید زیرا این امر سبب افزایش غلظت الکترولیت و صدمه وارد کردن به صفحات باتری می شود.

.

سطح الکترولیت نباید از خط LOW روی باتری پایین تر و یا از خط MAX روی باتری بالاتر رود.

.

در هوای گرم تابستان بازدید باید ماهی یکبار و در هوای سرد زمستان بازدید باید 2 ماهی یکبار باشد.

.

در صورتی که باتری زیاد الکترولیت کسر می کند حتما دینام و باتری خودرو خود را برای تست به مراکز سرویس برق خودرو ببرید.

.

در هنگام پر کردن باتری با آب مقطر حتما از عینک و دستکش پلاستیکی استفاده کنید.

در بحث شرکت کنید