...در حال انتقال

گارانتی باتری خودرو - نوین باتری - گارانتی اصلی و تقلبی

گارانتی باتری خودرو

سیستم گارانتی باتری خودرو های ایرانی و خارجی با هم متفاوت است که معمولا مشتریان عزیز به دلیل عدم آگاهی کامل دچار مشکل میشوند.

گارانتی باتری های ایرانی

در مواردی مشاهده شده که فروشندگان کارت گارانتی را به مشتریان نداده یا مدعی شده اند که این باتری گارانتی ندارد.

مشتری گرامی تمامی باتری های ایرانی دارای ۶ الی ۲۰ ماه گارانتی تعویض به همراه کارت گارانتی میباشد.

در گارانتی باتری ایرانی فاکتور ملاک نیست فقط کارت گارانتی ملاک است.

کارخانه تولیدکننده باتری، گارانتی کننده باتری میباشد که برای استفاده از گارانتی ۶ الی ۲۰ ماهه آن بایستی به نمایندگی مجاز آن مراجعه کنید.

در هنگام خرید باتری های ایرانی یک عدد کارت گارانتی به شما داده خواهد شد.

در کارت گارانتی یک شماره سریال ذکر شده که همان سریال بر روی بدنه باتری نیز حک شده و هنگام استفاده از گارانتی این سریال مطابقت داده خواهد شد.

در کارت تاریخ پایان گارانتی ذکر شده که بدیهی است شرکت فقط در مدت تاریخ مذکور پاسخگو میباشد.

در صورت مفقود شدن کارت گارانتی المثنی صادر نشده و گارانتی باطل میشود.

برای استفاده از گارانتی فاکتور ممهور نیز لازم میشود.

گارانتی باتری های خارجی

سیستم گارانتی باتری های خارجی در هر شرکتی متفاوت است.

شرکت های وارد کننده گارانتی کننده باتری میباشند که برای استفاده از گارانتی ۸ الی ۲۰ ماهه آن بایستی به نمایندگی مجاز آن مراجعه کنید.

باتری های خارجی نیز مانند باتری های ایرانی دارای کارت گارانتی میباشند و یکی از نشانه های باتری های قاچاق نداشتن کارت گارانتی است که کاملا غیر معتبر و غیر قانونی میباشد.

در کارت گارانتی یک شماره سریال ذکر شده که همان سریال به صورت برچسب بر روی باتری شما چسبانده خواهد شد و هنگام استفاده از گارانتی این سریال مطابقت داده خواهد شد.

در کارت تاریخ پایان گارانتی ذکر شده که بدیهی است شرکت فقط در مدت تاریخ مذکور پاسخگو میباشد.

در صورت مفقود شدن کارت گارانتی امکان صدور المثنی فقط با فاکتور ممهور شرکت امکان پذیر است که با توجه به نوع باتری مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت روزکاری زمان لازم دارد.

استفاده از گارانتی نیاز به زمان ندارد.

در مجموعه ما برای تمامی باتری های خارجی کارت گارانتی ۸ الی ۲۰ ماهه از تاریخ فروش برای مشتری صادر میگردد.

شرایط عمومی لغو گارانتی

تمامی باتری های ایرانی و خارجی، دارای شرایط و قوانین یکسان جهت گارانتی هستند. البته هزینه گارانتی شرکت ها با هم متفاوت می باشند.

منظور از هزینه گارانتی، مبلغی است که از شما در زمان استفاده از خدمات گارانتی، اخذ می گردد.

مواردی که باعث ابطال گارانتی باتری شما می شوند به شرح ذیل می باشند:

اتمام تاریخ گارانتی :

در تمامی کارت های گارانتی مدت زمان گارانتی و تاریخ اتمام گارانتی ذکر شده است.

یک باتری بسته به نوع و شرکت سازنده آن دارای ۶ الی ۲۰ ماه ضمانت تعویض است.

عموماً باتری های سواری دارای ۱۲ ماه و باتری های نیمه سنگین و سنگین دارای ۶ ماه ضمانت هستند.

این مدت زمان ۶ الی ۲۰ ماهه با توجه به تاریخ فاکتور شما و تاریخ پایان کارت گارانتی، هرکدام زودتر محقق گردد، از همان تاریخ محاسبه و همان ملاک سنجش تاریخ اتمام گارانتی است.

همیشه قبل از خرید ابتدا در کارت ببینید که شرکت سازنده برای کالا خود چه مدت زمانی گارانتی قرار داده سپس مدت زمان را با تاریخ روز محاسبه کنید.

اگر تاریخ اتمام کارت از تاریخ محاسبه شده شما زودتر بود نشان می دهد کالا تاریخ گذشته است لذا خریداری نکنید.

مثال گارانتی باتری خودرو

بعنوان مثال شما باتری در مورخه ۱/۱/۹۷ خریداری می کنید.

در کارت گارانتی نوشته است که باتری شما ۱۲ ماه ضمانت دارد اما مشاهده می کنید که تاریخ اتمام گارانتی ۱/۱۱/۹۷ خورده است.

اگر باتری شما در مورخه ۱/۱۲/۹۷ خراب شود نمی توانید از گارانتی استفاده کنید چون ملاک تاریخ اعتبار کمتر است و چون تاریخ اعتبار کارت کمتر از تاریخ اعتبار فاکتور شماست ملاک ۱/۱۱/۹۷ می شود. این نشان می دهد که شما یک باتری تاریخ گذشته خریده اید چون از ۱۲ ماه ضمانتی که در خود کارت نوشته بدلیل گذشتن تاریخ کارت نتوانسته اید استفاده کنید.

اما حالت دیگری را در نظر بگیرید که شما باتری در تاریخ ۱/۱/۹۷ خریداری کرده اید. در کارت گارانتی نوشته است که باتری شما ۱۲ ماه ضمانت دارد اما مشاهده می کنید که تاریخ اتمام گارانتی ۱/۳/۹۸ خورده است.

اگر باتری شما در مورخه ۱/۲/۹۸ خراب شود نمی توانید از گارانتی استفاده کنید چون ملاک تاریخ اعتبار کمتر است و چون یکسال از تاریخ فاکتور کمتر از تاریخ اعتبار کارت گارانتی شماست ملاک ۱/۱/۹۸ می شود یعنی یکسال پس از تاریخ فاکتور شما. این بازه زمانی، که کارت گارانتی، فرصتی بیشتر، از مدت اعتبار خودش دارد را فرصت خواب گویند یعنی فرصتی که یک فروشنده زمان دارد تا کالا را به فروش برساند و وقتی فروشنده زودتر کالا را به فروش برساند به این منظور نیست که شما مدت زمان گارانتی بیشتری دارید.

در این حالت زمان گارانتی شما از تاریخ فاکتور محاسبه می شود.

عدم مهر و امضا کارت گارانتی و ارائه فاکتور ممهور توسط فروشنده:

برای استفاده از خدمات گارانتی، میبایست کارت گارانتی شما توسط فروشنده مهر و امضا شده و تاریخ فروش در آن قید شده باشد. همچنین باید فاکتور ممهور شده به همان تاریخ با درج مشخصات کالا و قیمت، به همراه داشته باشید. مفقود شدن کارت گارانتی نیز سبب ابطال گارانتی می شود.

مخدوش شدن کارت گارانتی:

ایجاد هرگونه خدشه در کارت گارانتی سبب ابطال آن می شود.

عدم تطبیق سریال باتری و سریال کارت گارانتی:

کارت گارانتی مانند شناسنامه باتری هست و تنها راه تطبیق کارت با باتری، سریالی است که مشترک بر روی بدنه باتری و کارت گارانتی حک شده است. اگر سریال کارت مطابق سریال حک شده روی بدنه باتری نباشد، باتری شامل گارانتی نمی شود.

آسیب فیزیکی به باتری:

شکستن یا سوراخ شدن یا ترکیدن باتری به هر دلیلی که باشد سبب ابطال گارانتی می گردد.

شارژ نامناسب دینام:

شارژ کم یا زیاد دینام سبب آسیب وارد شدن به باتری می شود. در این حالت باتری از گارانتی خارج شده است.

دِفُرم شدن باتری:

به هرگونه تغییر شکل ظاهری باتری، دفرم شدن می گویند. معمولاً دفرم شدن باتری بر اثر ازدیاد شارژ دینام است. دفرم شدن باتری به هر دلیلی که باشد سبب ابطال گارانتی می گردد.

خشک شدن الکترولیت باتری:

خشک شدن الکترولیت باتری در باتری های سیلد بدلیل شارژ نامناسب دینام و در باتری های اسیدشارژ بدلیل عدم رسیدگی به موقع مشتری می شود. خشک شدن الکترولیت سبب ابطال گارانتی می گردد.

اتصال کوتاه یا آسیب فیزیکی به قطب های باتری:

قطب های باتری به هردلیلی اگر آسیب ببینند و آب شوند باتری از گارانتی خارج شده است. بعضی اوقات بدلیل سفت و محکم نبودن بست باتری، قطب باتری آسیب میبیند که این خود سبب ابطال گارانتی می گردد.

خارج شدن رنگ نشانگر (چشمی یا هیدرومتر) از حالت سبز:

برخی باتری ها که دارای نشانگر هستند حتماً باید رنگ سبز نشانگر حفظ شود. اگر نشانگر از حالت سبز خارج شود یا دینام معیوب است یا سیستم برق خودرو مشکل دارد. باتری که نشانگر آن سبز نباشد شامل گارانتی نمی گردد.

عدم تطابق ظرفیت باتری با نوع خودرو:

اگر باتری، ذخیره برق کافی برای خودرو را نداشته باشد باتری از گارانتی خارج می شود. بعنوان مثال باتری های مناسب خودرو سمند باتری ۶۶ یا ۷۴ آمپرساعت است.

اگر شما بر روی خودرو سمند باتری ۵۰ آمپرساعت نصب کنید در صورت معیوب شدن باتری، نمی توانید از گارانتی آن استفاده کنید چون ظرفیت باتری با نوع خودرو شما تطبیق ندارید.

برای مشاهده ظرفیت باتری های مناسب هر خودرو اینجا کلیک کنید.

گارانتی باتری خودرو - نوین باتری - گارانتی اصلی و تقلبی

.

29 نظرات

 1. رضایی
  اسفند ۲, ۱۳۹۷ at ۱۴:۱۵

  سلام .من یه باتری درنا خریدم حالا نمایندگی درنا داخل شهر اهواز نیست.خواستم بپرسم که نمایندگی امداد باتری، باتری خراب شده و کارت گارنتی رو ببرم تعویض میکند یانه؟هنوز گارانتی تموم نشده.لطفا سریع جواب بدید

  Reply
  • مدیریت
   اسفند ۴, ۱۳۹۷ at ۱۷:۴۵

   با عرض سلام
   منظور شما رو از نمایندگی امداد باتری متوجه نشدم ولی شما از هرکجا که باتری خریداری کرده اید باید خدمات پس از فروش رو هم از همونجا طلب کنید. فروشنده باتری به شما اگر نماینده هم نباشد باید باتری را برای شما تعویض و از بنکداری که باتری را تهیه کرده به همان باتری را برگرداند.
   با تشکر

   Reply
 2. امین
  آبان ۲۱, ۱۳۹۷ at ۰۷:۳۱

  باطری ماشینم سپاهان باطری هست با اینکه باطری خشک یا همان اتمی بحساب میاد از جایی که سر باطری پلمب شده نشتی اسید داره ۵/۵/۹۸ هنوز گارانتی دارد چند بار مراجعه کردم به نمایندگی شهرمان در نهایت بازش کرد محل نشتی را خشک کرد و گفت تعویضش نمیکنم در صورتی قبول داره باطری با وجود این نشتی عمرش کاسته میشود و ایا اگر نماینده یا همون فروشنده باطری خرابی را تعویض کند براش نمره منفی حساب میشود که از زیر این کار شانه خالی میکند

  Reply
  • مدیریت
   آبان ۳۰, ۱۳۹۷ at ۱۹:۱۴

   با عرض سلام
   به دفتر شرکت سپاهان در اصفهان تماس بگیرید و مشکل را عنوان کنید. قطعا به نتیجه خواهید رسید.
   با تشکر

   Reply
 3. مهدی
  شهریور ۹, ۱۳۹۷ at ۱۱:۵۴

  سلام خسته نباشید
  پارسال باتری خودرو رو عوض کردم
  حال پیش اون فروشنده با فاکتور وکارت گارانتی میرم میگه باتریت قابل تعویض نیست باتری نسوخته اما ضعیف شده …سوال بنده اینجاست که ماشین از نظر دینام و… هیچ مشکلی نداره اما خیلی مشخصه که باتری کار نمیکنه بعد آدرس یه جای دیگه رو داد میگه اگه اونجا قبول کردن برات عوضش کنن 30هزارتومن هزینه ایاب وذهاب میگیرن آیا بنده که پارسال قصد خرید باطری داشتم بخاطر گارانتی وخدمات پس از فروش این باطری رو گرفتم …لطفا راهنمایی کنید
  ممنون میشم

  Reply
  • مدیریت
   شهریور ۱۲, ۱۳۹۷ at ۱۲:۲۱

   با عرض سلام
   باتری در هنگام گارانتی، هزینه بعنوان تست و خدمات گارانتی دارد که میزان این مبلغ را اتحادیه باتریسازان هر شهر تعیین می کند.
   با تشکر

   Reply
 4. علیرضا فرجی
  تیر ۳۱, ۱۳۹۷ at ۱۲:۵۸

  با عرض سلام . باتری ماشینم تا ۹۷/5/11 گارانتی داشت که خراب شد امروز برای تعویض بردم ۴۰ هزار تومان هزینه تعویض گرفت آیا این مبلغ قانونی بوده و من باید پرداخت میکردم ،تشکر از لطفتون لطفا جواب بدهید

  Reply
  • مدیریت
   مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ at ۲۱:۳۸

   با عرض سلام
   احتمالا هزینه ما به تفاوت باتری داده اید که درست است در غیر اینصورت خیر اگر باتری سنگین نیست
   با تشکر

   Reply
 5. بهمن
  تیر ۱۸, ۱۳۹۷ at ۱۵:۱۰

  با سلام بنده ۳ماه پیش باطری ۵۵آمپر خریدم الان خراب شده تست کردن دستگاه نشون داد سلول خرابه میگه شامل گارانتی نمیشه لطفا راهنماییم کنید باتشکر

  Reply
  • مدیریت
   تیر ۱۹, ۱۳۹۷ at ۰۹:۳۵

   با عرض سلام
   اگر الکترولیت باتری خشک شده یا باتری دفرم شده باشد حرف فروشنده درست است و باتری شامل گارانتی نمیشود در غیر اینصورت باتری باید گارانتی شود.
   از طریق صدای مشتری کارخانه که روی کارت گارانتی شما ذکر شده است پیگیری کنید.
   با تشکر

   Reply
 6. مسعود
  خرداد ۲۱, ۱۳۹۷ at ۰۰:۱۶

  با سلام .در صورتی ک دینام اور شارژ شده باشه و اب داخل باطری نباشه ایا گارانتی تعلق نمیگیرد؟

  Reply
  • مدیریت
   خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ at ۱۶:۳۲

   با عرض سلام
   خیر باتری شامل گارانتی نمی شود.
   با تشکر

   Reply
 7. مهدی
  بهمن ۸, ۱۳۹۶ at ۱۱:۲۴

  سلام آیا سوراخ شدن باتری در زمان گارانتی به علت شل بودن بست باتری
  شامل گارانتی میشود یا خیر؟ ممنونم از توجه شما.🙏🌹

  Reply
  • مدیریت
   بهمن ۸, ۱۳۹۶ at ۱۲:۴۳

   با عرض سلام
   خیر شامل گارانتی نمیشود.
   با تشکر

   Reply
 8. حسن دشتگی
  آذر ۲۱, ۱۳۹۶ at ۲۱:۱۳

  سلام بنده باطری با برند اتم خریدم و چک دادم اقای فروشنده کارت گارانتی مرا بابت چک نگه داشت تا روز موعد که وجه خود را دریافت کرد کارت گارانتی را بدهد ولی حالا با گذشت 5ماه باطری من خراب شده میگوید کارت گارانتی را دادم برای بنده چه راه حلی توصیه میکنید

  Reply
 9. مهدی کرمی
  مهر ۱۱, ۱۳۹۶ at ۱۶:۳۲

  سلام
  من باطری اتمیک خریدم بعد از یک دو روز باطری نشتی داره وبا توجه به این که داخل کارتون هم اثر نشت وجود داشت فروشنده باطری جدید را بدون ضمانت به من میدهد ایا این کار قانونی است

  Reply
  • مدیریت
   مهر ۱۲, ۱۳۹۶ at ۱۸:۱۶

   با عرض سلام
   نکته اول اینکه چرا شما باتری که دارای نشت اسید است را قبول می کنید؟ وقتی کارتون باتری خشک نباشد نشان از عیب مونتاژ باتری است.
   نکته دوم خرید باتری بدون کارت ضمانت یعنی باتری فاقد گارانتی میباشد! آیا شما باتری بدون ضمانت خریده اید؟
   مسلماً کار فروشنده قانونی نیست و شما نیز نباید با این شرایط باتری را قبول می کردید.

   Reply
 10. احمد
  خرداد ۱۹, ۱۳۹۶ at ۰۰:۵۶

  سلام خسته نباشین . میشه سوال منو زود جواب بدین؟؟؟ بفرستین تو ایمیلم . من رفتم باتری ۶۶آمپر خریدم اتمیک با ضمانت ولی وقتی باتری خراب شد تو زمانی که مشمول گارانتی میشد رفتم که عوض کنم گفتن باید بابت تعویض باتری باگارانتی ۲۵هزارتومان پول بدین درصورتی که هنوز گارانتی داشت . خواستم توضیح بدین که چرا این مبلغ رو گرفتن؟آیا قانونی هست؟؟

  Reply
  • مدیریت
   خرداد ۲۳, ۱۳۹۶ at ۱۹:۱۸

   با عرض سلام
   هزینه گارانتی، هزینه ای شامل تست و نصب و گاهی شارژ و ارسال کالاست که توسط اتحادیه باتری سازان تعیین شده و مشتری ملزم به پرداخت آن است.
   کارت دوم باتری را نیز شما دریافت کرده اید برای همین هزینه گارانتی شما بالا شده است. توجه داشته باشید که باتری شما فقط یکبار گارانتی دارد و در صورتی خراب شدن باتری دوم گارانتی ندارد.
   با تشکر

   Reply
 11. كاوه
  شهریور ۱۴, ۱۳۹۴ at ۰۹:۲۴

  با سلام و خسته نباشید در دیماه سال ۹۲ باطری ۶۶ امپر مارک دلکور از نمایندگی برای ماشین ۴۰۵ نصب کردم و هیچگونه لوازم اضافی روی ماشین بسته نشده فقط در طول تابستان از ماشین کولر گرفته شده و در حال حاضر عقربه تستر باطری ساز مرز بین قسمت قرمز و سبز را نشان میدهد لیکن چراغ مشخصه روی باطری هنوز سبز رنگ بوده و در وضعیت ok میباشدکه باطری ساز توصیه به تعویض دارد، آیا باطری نیاز به تعویض دارد؟ در این صورت ملاک عمر واقعی باطری و مدت کارکرد آن چیست چون فروشندگان گارانتی شش ماهه ارائه میکنند که عملا بلا استفاده میباشد. با تشکر

  Reply
  • مدیریت
   شهریور ۱۵, ۱۳۹۴ at ۱۰:۳۵

   با عرض سلام
   تجربه ثابت کرده که در حال حاضر کیفیت باتری های خارجی مثل کره و ترک مانند گذشته نیست و این باتری های وارداتی در بسیاری از موارد حتی کمتر از باتری های تولید داخل کار میکنند.
   با توجه به اینکه باتری های تولید داخل دارای یکسال ضمانت هستند و البته قیمت پایین تری نسبت به باتری های خارجی دارند شاید انتخاب درست همان باتری های تولید داخلی باشد.
   باتری شما اگر زیر بار دارای افت ولتاژ زیر ۱۰ ولت است باتری معیوب بوده و میابست تعویض شود.
   با تشکر

   Reply
 12. morteza
  مرداد ۸, ۱۳۹۳ at ۱۸:۲۷

  Ba salam.man ye batri atomi kharidam 19.11.92 dar tarikhe 6.5.93 az kar oftad.raftam vase garanti goftan batriton pok shode va ab tosh nist.dar sorati k batriye man na zarbe khord na sorakh bud.chetor abesh kharej shode?va batiri mano taviz nakard.aya dorost goft shamel garanti nabud?

  Reply
  • مدیریت
   مرداد ۱۱, ۱۳۹۳ at ۱۱:۵۹

   با عرض سلام
   در صورتی که دینام اُور شارژ باشد آب مقطر باتری از سوپاپ باتری به مرور خارج شده باتری دفرم و خشک میشود در این حالت باتری از گارانتی خارج شده است.
   با تشکر

   Reply
 13. عباس
  شهریور ۱۱, ۱۳۹۲ at ۲۳:۰۸

  با سلام
  من یه باطری داشتم که شامل گارانتی بود در تاریخ برج 6 سال 92 وقتی رفتم عوضش کردم 45 تومن ازم پول گرفتن و گفتن بخاطر مابه التفاوت نسبت به قیمتهای برج 6 سال 91 .خواستم بدونم کارشون قانونیه یا نه؟ خواهشا جوابو واسم ایمیل کنید
  باتشکر

  Reply
  • مدیریت
   شهریور ۱۲, ۱۳۹۲ at ۰۸:۳۵

   با عرض سلام
   پاسخ به ایمیل شما ارسال شد.
   با تشکر

   Reply
 14. hasan
  خرداد ۱۷, ۱۳۹۲ at ۰۰:۲۹

  salam khaste nabashid mikhastam bedoonam batri ke shamel garanti hast bayad pooli pardakht konim ya na?
  mamnoon misham age pasokh ro be emailam befrestid
  baaaaa tashakore faravan

  Reply
  • مدیریت
   خرداد ۱۷, ۱۳۹۲ at ۱۳:۰۷

   با عرض سلام
   پاسخ به ایمیل شما ارسال شد.
   با تشکر

   Reply
 15. حمید فتحی
  دی ۲۶, ۱۳۹۱ at ۱۴:۰۸

  سلام من باتری برنا 66 گرفتم ولی در کارت گارانتی تاریخ اتمام گارانتی برج 2 زده ولی من باتری را در برج 10 گرفتم انگار تاریخ گارانتی به ضرر اینجانب است و فروشنده با خودکار مهلت گارانتی را به 6 ماه تغییر داده

  Reply
  • مدیریت
   دی ۲۶, ۱۳۹۱ at ۱۸:۱۰

   با عرض سلام
   در مورد باتری های ایرانی همانطور که ذکر گردید ملاک پایان گارانتی تاریخ کارت گارانتی بدون هیچ دستکاری میباشد.
   برای دسترسی سریع و آسان به پاسخ سوالات خود از فرم:
   ارتباط با ما
   استفاده کنید.

   Reply

در بحث شرکت کنید