...در حال انتقال

باتری یا باطری ؟ معانی ، ریشه و املای صحیح

باتری یا باطری ؟ معانی ، ریشه و املای صحیح

باتری درست است یا باطری؟ در ا...