باتری خودرو

باتری نیسان جوک – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری نیسان جوک – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری نیسان جوک – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری نیسان جوک – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری نیسان جوک خودرو انتخابی شما جوک از شرکت نیسان میباشد باتری نیسان جوک : انواع باتری های مناسب : ولتاژ باتری : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت باتری : ۵۵ الی ۶۲ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸ × ۲۴  سانتی متر (CM) نوع باتری: هر دو نوع اسید...

ادامه مطلب ...
باتری سانگ یانگ چیرمن – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری سانگ یانگ چیرمن – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری سانگ یانگ چیرمن – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری چیرمن سانگ یانگ – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری چیرمن سانگ یانگ د خودرو انتخابی شما چیرمن از شرکت سانگ یانگ میباشد باتری چیرمن سانگ یانگ : انواع باتری های مناسب : ولتاژ باتری : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت باتری : ۸۸ الی ۱۰۰ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر (CM) نوع باتری: هر...

ادامه مطلب ...
باتری سانگ یانگ تیوولی– انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری سانگ یانگ تیوولی– انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری سانگ یانگ تیوولی– انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری تیوولی سانگ یانگ – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری تیوولی سانگ یانگ خودرو انتخابی شما تیوولی از شرکت سانگ یانگ میباشد باتری تیوولی سانگ یانگ : انواع باتری های مناسب : ولتاژ باتری : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت باتری : ۶۰ الی ۸۰ آمپر ترمینال معکوس(L) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۳ × ۱۸ × ۲۶  سانتی متر (CM) نوع...

ادامه مطلب ...
باتری دی اس DS6 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS6 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS6 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری رنو تلیسمان – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری رنو تلیسمان خودرو انتخابی شما تلیسمان از شرکت رنو میباشد باتری رنو تلیسمان : انواع باتری های مناسب : ولتاژ باتری : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت باتری : ۶۰ الی ۷۴ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸ × ۲۸  سانتی متر (CM) نوع باتری: هر دو نوع اسید...

ادامه مطلب ...
باتری دی اس DS7 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS7 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS7 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری دی اس DS7 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری DS7 شرکت دی اس . خودرو انتخابی شما DS7 از شرکت دی اس میباشد . انواع باتری های مناسب برای خودرو DS7 دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : ۶۶ الی ۷۴ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر (CM) نوع باتری:...

ادامه مطلب ...
باتری دی اس DS6 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS6 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS6 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری دی اس DS6 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری DS6 شرکت دی اس . خودرو انتخابی شما DS6 از شرکت دی اس میباشد . انواع باتری های مناسب برای خودرو DS6 دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : ۵۵ الی ۶۲ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸ × ۲۴  سانتی متر (CM) نوع باتری:...

ادامه مطلب ...
باتری دی اس DS 5Ls – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS 5Ls – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دی اس DS 5Ls – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری دی اس DS 5Ls – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری DS5 LS شرکت دی اس . خودرو انتخابی شما DS5 LS از شرکت شرکت دی اس میباشد . انواع باتری های مناسب برای خودرو DS5 LS دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : ۵۵ الی ۶۲ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸...

ادامه مطلب ...
باتری DS5 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری DS5 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری DS5 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری دی اس DS5 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری DS5 شرکت دی اس . خودرو انتخابی شما DS5 از شرکت شرکت دی اس میباشد . انواع باتری های مناسب برای خودرو DS5 دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : ۵۵ الی ۶۲ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸ × ۲۴  سانتی متر...

ادامه مطلب ...
باتری DS3 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری DS3 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری DS3 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری DS3 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری DS3 شرکت دی اس . خودرو انتخابی شما DS3 از شرکت شرکت دی اس میباشد . انواع باتری های مناسب برای خودرو DS3 دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : ۵۵ الی ۶۲ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸ × ۲۴  سانتی متر...

ادامه مطلب ...
باتری دانگ فنگ S30 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دانگ فنگ S30 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …
باتری دانگ فنگ S30 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری دانگ فنگ S30 – انواع ، ولتاژ ، آمپر ، اندازه و …

باتری S30 شرکت دانگ فنگ . خودرو انتخابی شما S30 از شرکت شرکت دانگ فنگ میباشد . انواع باتری های مناسب برای خودرو S30 دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : ۵۵ الی ۶۲ آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۰ × ۱۸ × ۲۴  سانتی متر...

ادامه مطلب ...