...در حال انتقال

ix35

ix35

.

خودرو انتخابی شما ix35  از شرکت هیوندای میباشد.

انواع باتری های مناسب برای خودرو شما دارای مشخصات زیر است:

ولتاژ : ۱۲ ولت ( V )

آمپرساعت : ۶۰ الی ۸۰ آمپر ترمینال معکوس ( L )

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع): ۲۳ × ۱۸ × ۲۶  سانتی متر(CM)

نوع باتری: هر دو نوع اسید شارژ و سیلد را میتوان نصب کرد.

.

باتری پیشنهادی شرکت:

ولتاژ : ۱۲ ولت ( V )

آمپرساعت : ۷۰ ( AH )

حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع): ۲۳ × ۱۸ × ۲۶  سانتی متر(CM)

نوع باتری: سیلد

.

باتری

در بحث شرکت کنید