رضا خالقی

رضا خالقی

مسئول فنی

تجربه کاری  > پیک

سرعت عمل بالا مشتری مداری برخورد مناسب تشخیص و عیب یابی  
مدیریت مشتری محور
تدوین استراتژی
دانش فنی و تخصصی
سابقه فعالیت