...در حال انتقال

باتری

باتری و نشانگر آن

نشانگر باتری . . نشانگر باتری ( چشمی ) . بر روی اکثر باتری های ایرانی و خارجی نشانگری نصب شده که ب...

باتری و انواع آن

باتری و انواع آن

انواع باتری و توضیح، تشریح و مثال هر کدام . . در این قسمت سعی شده انواع باتری های مخصوص خودرو با ...

باتری مناسب برای خودرو من چیست؟

مشخصات باتری مناسب برای خودرو در این قسمت سعی شده با زبان شیوا و به طور خلاصه انواع باتری ها را...