...در حال انتقال

باتری و نشانگر آن

باتری و نشانگر آن

نشانگر باتری . . نشانگر باتری ( چشمی ) . بر روی اکثر باتری های ایرانی و خارجی نشانگری نصب شده که ب...

باتری و انواع آن

باتری و انواع آن

انواع باتری و توضیح، تشریح و مثال هر کدام . . در این قسمت سعی شده انواع باتری های مخصوص خودرو با ...

باتری مناسب برای خودرو من چیست؟

باتری مناسب برای خودرو من چیست؟

مشخصات باتری مناسب برای خودرو در این قسمت سعی شده با زبان شیوا و به طور خلاصه انواع باتری ها را...