...در حال انتقال

باتری و ضایعات آن

باتری و ضایعات آن

ضایعات باتری . . گاهی مصرف کنندگان از خرید باتری فرسوده آن هم با قیمت قابل توجهی تعجب می کنند و ...

باتری و ساختمان آن

باتری و ساختمان آن

ساختمان باتری . یک باتری 12 ولتی شامل 6 سلول و صفحه مستقل می باشد که در یک محفظه عایق و به صورت سر...