...در حال انتقال

باتری

باتری و نشانگر آن

نشانگر باتری . . نشانگر باتری ( چشمی ) . بر روی اکثر باتری های ایرانی و خارجی نشانگری نصب شده که ب...