...در حال انتقال

شرکت خودرو سازی هیوندای

شرکت خودرو سازی هیوندای

توضیحات شرکت خودرو سازی هیوندای : هیوندای موتور، (هانگول: 현대 자동차 주식회사 و هانجا: 現代自動車株式...