...در حال انتقال

شرکت خودرو سازی جین بی - JINBEI

شرکت خودرو سازی جین بی – JINBEI

توضیحات شرکت خودرو سازی جین بی : نام جین بی در چین به معنی طلا(جین) جام (بی) است. این شرکت یکی از ب...