...در حال انتقال

پراید

باتری پراید – آمپر ، ولتاژ و ابعاد باتری مناسب پراید

   خودرو انتخابی شما پراید از شرکت سایپا میباشد. . انواع باتری های مناسب برای ماشین پراید دارا...