...در حال انتقال

برند شرکت خودرو سازی هافی

شرکت خودرو سازی هافی

توضیحات شرکت خودرو سازی هافی – Hafei : هافی لوبو (Hafei Lobo) خودرویی است که از سال ۲۰۰۲ تا کنون در ه...