...در حال انتقال

شارژ شدن باتری

شارژ شدن باتری

نحوه شارژ شدن باتری در خودرو . . دینام با چرخش خود تولید جریان الکتریکی کرده و سبب شارژ باتری می...

شارژر باتری

شارژر باتری

شارژر باتری چیست؟ گاهی باتری به دلایلی از جمله از کار افتادن آلترناتور (دینام) یا بعد از شارژ ا...