...در حال انتقال

شارژ شدن باتری

شارژ شدن باتری

نحوه شارژ شدن باتری در خودرو . . دینام با چرخش خود تولید جریان الکتریکی کرده و سبب شارژ باتری می...

باتری و عملکرد آن

باتری و عملکرد آن

عملکرد باتری . . باتری چیست؟ . باتری یک انباره شیمیایی است که نیروی الکتریکی تولید شده توسط آلت...