...در حال انتقال

شرکت خودرو سازی جیلی امگراند

شرکت خودرو سازی جیلی امگراند

توضیحات شرکت خودرو سازی جیلی امگراند : هولدینگ خودروی جیلی (نویسه‌های چینی ساده:吉利汽车؛ نویس...