...در حال انتقال

نحوه تشخیص باتری اصلی و تقلبی

نحوه تشخیص باتری اصلی و نو

نحوه تشخیص باتری اصلی و نو از باتری تقلبی یا دست دوم ، نیاز مهمی است که باید در خرید باتری خودر...

باتری تقلبی نخرید…!

اجناس تقلبی همگی به صورت غیر قانونی وارد کشور میشوند. اما این تنها مشکل کالاهای قاچاق نیست. . م...