...در حال انتقال

نحوه تشخیص باتری اصلی و تقلبی

نحوه تشخیص باتری اصلی و نو

نحوه تشخیص باتری اصلی و نو از باتری تقلبی یا دست دوم ، نیاز مهمی است که باید در خرید باتری خودر...

باتری تقلبی نخرید...!

باتری تقلبی نخرید…!

اجناس تقلبی همگی به صورت غیر قانونی وارد کشور میشوند. اما این تنها مشکل کالاهای قاچاق نیست. . م...