...در حال انتقال

مقایسه انواع باتری

مقایسه انواع باتری

مقایسه انواع باتری ها . . در مطلب « باتری و انواع آن » گفته شد که باتری ها بر دو نوع اند : . الف) با...

باتری و درجه بندی آن

باتری و درجه بندی آن

درجه بندی باتری . . درجه باتری توسط استاندارد اروپایی EN 60095 – 1 که مشخصه های فنی و خواص باتری های...