...در حال انتقال

باتری و طراحی آن

باتری و طراحی آن

طراحی باتری . . قاب و قطب ها . تمامی باتری ها، جدای از مشخصات فنی الکتریکی، شامل ابعاد استاندارد...

باتری و ساختمان آن

باتری و ساختمان آن

ساختمان باتری . یک باتری 12 ولتی شامل 6 سلول و صفحه مستقل می باشد که در یک محفظه عایق و به صورت سر...