...در حال انتقال

شرکت خودرو سازی دانگ فنگ

شرکت خودرو سازی دانگ فنگ

توضیحات شرکت خودرو سازی دانگ فنگ : دانگفنگ موتور – Dongfeng Motor ، ( به زبان چینی : 東風汽車公司 ) شرک...