...در حال انتقال

خدمات عمومی نوین باتری

خدمات عمومی نوین باتری . خدمات عمومی برای تمامی خریداران به مدت ۲۰ ماه رایگان میباشد که شامل: ۱...

خدمات ویژه نوین باتری

خدمات ویژه . خریداران برخی از باتری های خارجی و ایرانی میتوانند از خدمات ویژه استفاده کنند. . م...

کاربات

!  کار بات ! ” امداد باتری مشهد “ (یکی دیگر از ابتکار های شرکت نوین باتری) . . دیگر مجبور نیس...

نوین کارت خدمتی از نوین باتری

نوین کارت مخصوص برخی باتری های ایرانی و خارجی میباشد که با دریافت آن میتوانید از  خدمات ویژه ش...