...در حال انتقال

لطفا برای مشاهده و توضیحات و جزئیات هرکدام از باتری ها، بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

 

باتری های خارجی :

 

ساخت اسلوانی

 

ساخت ترکیه

 

——————————————————————————————————————–