...در حال انتقال

نحوه تشخیص باتری اصلی و تقلبی

نحوه تشخیص باتری اصلی و نو

موارد بسیار زیادی مشاهده شده که برخی از فروشندگان با فروش باتری های تقلبی یا تاریخ گذشته که فا...

باتری تقلبی نخرید…!

اجناس تقلبی همگی به صورت غیر قانونی وارد کشور میشوند. اما این تنها مشکل کالاهای قاچاق نیست. . م...